Osoby niepełnosprawne a administracja publiczna – podsumowanie debaty.

przez | 15 kwietnia 2016

Zdjęcie prelegentów.13 kwietnia 2016 r. w sali im. Czarnowskiego na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Kierunek na Administrację Publiczną II pt.  ,,Osoby niepełnosprawne a administracja publiczna” zorganizowane przez Koło Naukowe Administracji  Publicznej oraz Koło Naukowe Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Solidaritatis”. Po powitaniu przybyłych na debatę gości przez prezesów ww. kół głos zabrała Olga Kamińska, która wygłosiła wystąpienie wprowadzające do tematyki debaty pt. ,,Osoby niepełnosprawne w administracji publicznej”. W swoim wystąpieniu dokonała charakterystyki obowiązującego w Polsce systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zwięźle opisała elementy organizacyjne ww. systemu. Następnie głos zabrał Rafał Bakalarczyk (IPS UW), który podjął tematykę klauzul społecznych stosowanych w zamówieniach publicznych.  Kolejnym mówcą była dr Sylwia Daniłowska, dyrektorka Pionu Usług w Fundacja Aktywizacja oraz pracownik Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Pani Doktor podjęła kwestię zatrudniania osób niepełnosprawnych przez instytucje publiczne. Ostatnim mówcą był Jacek Zadrożny (Fundacja Vis Maior) który poruszył kwestię dostępności publicznych stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.  Następnie moderator, Stefan Kołucki, przekazał głos publiczności. Podczas dyskusji został podniesiony problem dostosowania działań z zakresu e-administracji do potrzeb osób niepełnosprawnych (m. in. projekt ,,Dialog”). Została również poruszona kwestia zachowania urzędników wobec osób niepełnosprawnych i ich ,,przerażenia”, które wynika z niewiedzy jak właściwie obsługiwać osoby niepełnosprawne. Niezwykle udaną dyskusję podsumował Stefan Kołucki, który następnie zakończył spotkanie.