O nas

Koło Naukowe Administracji Publicznej (KNAP) powstało w 2012 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UW. Naszym głównym celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu administracji publicznej oraz proponowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie instytucji publicznych.

Główne zadania Koła to:

  • prowadzenie badań naukowych,
  • organizacja konferencji i seminariów,
  • organizacja spotkań z ekspertami,
  • opracowywanie artykułów i analiz,
  • komentowanie wydarzeń bieżących.

Członkiem KNAP może być każdy student lub doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast inna osoba fizyczna lub prawna może zostać „członkiem wspierającym”, jeżeli popiera nasze cele statutowe.

 ➡ Regulamin KNAP 

 ➡ Deklaracja członkowska

 ➡ Wniosek o członkostwo wspierające