Działalność

Członkowie Koła Naukowego Administracji Publicznej biorąc udział w licznych konferencjach naukowych. Uczestniczyli m. in. w następujących wydarzeniach:

  • Konferencja ,,Polityki publiczne – kreowanie i wdrażanie”, Rzeszów 2016
  • ECPR General Conference, Montreal 2015
  • III Ogólnopolski Kongres Politologii, Kraków 2015
  • EUGEO 2015 – Convergences and Divergences of Geography in Europe, Budapeszt 2015
  • I Ogólnopolski Kongres Europeistyki, Warszawa 2014

Koło Naukowe Administracji publicznej zorganizowało również wiele konferencji naukowych:

Członkowie Koła biorą również udział w przygotowywaniu publikacji naukowych. Poniżej prezentujemy wybrane monografie:

Książka Teorie i metody w studiach europejskich.Problemy instytucjonalne Unii EuropejskiejCivil Service in PolandSamorząd terytorialny w Polsce